Over Astrid Eijkelenboom

Astrid creëert fotografische beelden die haar een gevoel van balans en positieve energie geven. Haar werk is overwegend abstract. Daarbij is zij gefascineerd door het spel van lijnen, vormen, patronen en kleuren. Dit spel neemt zij vooral waar in natuur- en architectuurdetails. Ook fotografeert zij zelfgemaakte abstracte creaties.

 

Het is voor haar van belang dat een foto iets aan de verbeelding overlaat. Daarvoor gebruikt zij in haar composities meestal een open kader en laat zij de schaal van een beeld vaak bewust onduidelijk. Zij houdt van sprekende kleuren en vindt esthetiek belangrijk.

 

Astrid heeft een wetenschappelijke achtergrond in scheikunde en heeft als onderzoeker gewerkt tot 2007. Toen heeft zij besloten om zich volledig te gaan focussen op haar passie voor het creëren van beeldend werk. Zij begon met het maken van mozaïeken, en sinds 2012 richt zij zich uitsluitend op fotografie. Voor haar zijn wetenschap en beeldend werk nauw met elkaar verbonden. Beide worden immers gekenmerkt door creativiteit en experimenteren.

 

Haar werk werd onder andere tentoongesteld in Museum de Fundatie in Zwolle en Galleria De Marchi in Bologna, en is te vinden in een aantal interieurs.

About Astrid Eijkelenboom

Astrid creates photographic images that give her a sense of balance and positive energy. Her work is mostly abstract – she is fascinated by the play of lines, shapes, patterns and colors. She perceives this play especially in nature and architectural details. Furthermore, she photographs self-made abstract creations.

 

It is of importance to her that a photo leaves something to the imagination. For this purpose she usually employs open compositions and deliberately leaves the scale of an image unclear. She likes bright colors and finds aesthetics important.

 

Astrid has a scientific background in chemistry and worked in research until 2007. At this point she decided to follow her passion for creating visual work. She started making mosaics, and since 2012 she focuses entirely on photography. For her, science and visual work are closely linked. After all, both are characterized by creativity and experimentation.

 

Her work has been exhibited at Museum de Fundatie in Zwolle and Galleria De Marchi in Bologna, among others, and can be found in various interiors.