Over Astrid Eijkelenboom

In de hectiek van alledag wordt Astrid geraakt door beelden die een gevoel van rust en balans in haar oproepen. Het zoeken naar composities die deze gevoelens uitstralen is dan ook een belangrijk aspect van haar werk. Hiernaast speelt het streven naar esthetiek voor haar een grote rol.

 

Het werk van Astrid is overwegend abstract, omdat zij wordt gefascineerd door het spel van lijnen, vormen, patronen en kleuren. Op dit moment houdt zij zich voornamelijk bezig met fotografie, waarbij zij dit spel vooral terugvindt in natuur- en architectuurdetails. Daarnaast ontwerpt zij ook patronen op papier.

 

Astrid heeft een wetenschappelijke achtergrond in scheikunde en voor haar zijn wetenschap en beeldend werk nauw met elkaar verbonden. Beide worden immers gekenmerkt door creativiteit en experimenteren.

 

Afgelopen voorjaar werd haar foto ‘Traces’ geselecteerd voor de gejureerde tentoonstelling ‘Water ZomerExpo 2017’, die van 24 mei t/m 20 augustus te zien was in Museum de Fundatie in Zwolle. 

About Astrid Eijkelenboom

In the hectics of everyday life, Astrid is touched by images that evoke a sense of calm and balance. The search for compositions that bring about these feelings is therefore an important aspect of her work. Furthermore, the pursuit of aesthetics plays a major role for her.

 

Astrid’s work is mostly abstract because she is fascinated by the play of lines, shapes, patterns and colors. At the moment she is mainly engaged in photography, where she finds this play especially in nature and architectural details. In addition, she designs patterns on paper.

 

Astrid has a scientific background in chemistry. For her, science and art are closely linked. Both are characterized by creativity and experimentation.

 

Last spring, her work ‘Traces’ was selected for the juried exhibition ‘Water ZomerExpo 2017’, which was on display from May 24 to August 20 in Museum de Fundatie in Zwolle.