Over Astrid Eijkelenboom

Astrid creëert beelden die haar een gevoel van balans en positieve energie geven. Hierbij zoekt zij naar orde, structuur of ritme in haar composities. Zij houdt van sprekende kleuren en vindt esthetiek belangrijk.

 

Het werk van Astrid is overwegend abstract, omdat zij wordt gefascineerd door het spel van lijnen, vormen, patronen en kleuren. Op dit moment houdt zij zich voornamelijk bezig met fotografie, waarbij zij dit spel vooral terugvindt in natuur- en architectuurdetails. Daarnaast ontwerpt zij ook patronen op papier.

 

Astrid heeft een wetenschappelijke achtergrond in scheikunde en voor haar zijn wetenschap en beeldend werk nauw met elkaar verbonden. Beide worden immers gekenmerkt door creativiteit en experimenteren.

 

Haar werk werd onder andere tentoongesteld in Museum de Fundatie in Zwolle en is te vinden in een aantal interieurs.

About Astrid Eijkelenboom

Astrid creates images that give her a sense of balance and positive energy. In her compositions she searches for order, structure or rhythm. She likes bright colors and aesthetics are important to her.

 

Astrid’s work is mostly abstract because she is fascinated by the play of lines, shapes, patterns and colors. At the moment she is mainly engaged in photography, where she finds this play especially in nature and architectural details. In addition, she designs patterns on paper.

 

Astrid has a scientific background in chemistry. For her, science and art are closely linked. Both are characterized by creativity and experimentation.

 

Her work has been on display at several locations, including Museum de Fundatie in Zwolle, and can be found in various interiors.